Bank Umiejętności
Zwykłych i Niezwykłych

Ja nie mam nic ...Ty nie masz nic...On nie ma nic ...
nie mamy nic  do stracenia .
Razem mamy tyle, aby przetrwać i rozwijać się w serdecznym krajobrazie miejsc i ludzi. Społeczność ma łacińskie etymologiczne znaczenie - Cummunitas .
Cum
- razem  munus  - dar.
Społeczność literalnie oznacza wymienianie się darami .
Dar w oczekiwaniu na możliwość zrewanżowania się 
( niekoniecznie darczyńcy ) podnosi, a nie  upokarza obdarowanego, podtrzymuje godność ludzi  spychanych
na margines -  jest spoiwem scalającym, zmienia 
o s o b n o ś ć   w    s p o ł e c z n o ś ć .

Bank Umiejętności Zwykłych i Niezwykłych – czyli -
jak małą cyfrą ogarnąć wielkie sprawy społeczne?
Jest to  rzecz o tym jak nawzajem potrzebujemy siebie, z umiejętnością  kreatywnego  mądrego współdziałania. Przesłaniem Banku jest

„Nie  musimy żyć w biedzie i nędzy – mimo braku pieniędzy”
Bank Umiejętności narodził się oddolnie -
w społeczeństwie,  a nie na szczytach władzy. 
Strategią działania  Banku Umiejętności jest
współtworzenie  - zaktywizowanie i podtrzymanie zaangażowania tych , którym chcemy pomóc .
Jesteśmy przekonani, że nie ma ludzi niepotrzebnych, 
a często brak pieniędzy paraliżuje ludzką aktywność
.

BANK UMIEJĘTNOŚCI  ZWYKŁYCH (codziennych) 
NIEZWYKŁYCH (niecodziennych)                 
jest bazą danych o umiejętnościach  ludzi  pasji różnych zawodów, wraz z programem edukacji  twórczej
„mistrz i uczeń” ( są to aktywa członków banku)
oraz bazą  danych o różnych  niezbywalnych potrzebach ludzi. (pasywa)
Kiedy brakuje nam pieniędzy - w Banku Umiejętności dokonuje się transakcji  wymiany umiejętności  
opartej  |na kredycie zaufania i wzajemności
w  jednostkach czasu.
.
                
 

 


W
Banku Umiejętności  dokonuje się rozliczeń według komputerowego systemu  - koordynowania danych
o umiejętnościach i aktualnych potrzebach ludzi 
 w wymiernych  jednostkach czasowych 

        „ Złotych godzinach

-np.: Jedna godzina praktycznej  nauki na komputerze, za jedną godzinę usługi malarza mieszkania również 
z okazją  do nauczenia się tej umiejętności na potrzeby własne


 

 


  

 
Centrum koordynowania danych
 
 
Projekt zdobył w 2003 grant Ambasady USA
 


   zostań członkiem Banku
 

mam serce i ręce ...chcę...mam...dam...podzielę się

nomadyczni@gmail.pl