Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni / NUW /
Omnibus Partner
Autorski program NOMADYCZNEJ  edukacji WYCHOWANIA PRZEZ SZTUKĘ
m.in. dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Gnieźnie realizowany
ze środków  Lindenhof Foundation 
i fundacji non profit-NUW


JASNOŚĆ MYSLENIA MÓWIENIA I DZIAŁANIA
"lepiej jest  zapalić małą świeczkę niż przeklinać
ciemności"

Co roku przybory szkolne zeszyty, przybory plastyczne , plecaki przyjeżdżają z fundacji non profit NUW do Specjalnego Ośrodka Wychowawczego dla 60 dzieci 
które wymagają edukacji specjalnej , lub nie mogą uczęszczać do szkół na terenie swojego miejsca zamieszkania .
Powstaje pytanie i wyzwanie czy dzieci żyjące
w niedostatku pozbawione miłości domu rodzinnego będą zdolne do empatii ?
Czy zaangażuję się w projekt
  Nomadycznego Uniwersytetu Wyobraźni -
- Jasne - Myślenie - Mówienie i Działanie ?
Czy zaangażują się w projekt z dziećmi z Nepalu, Tybetu żyjącymi w skrajnym niedostatku i zagrożeniu , że wypadną ze szkolnej edukacji,
która dla nich  jest  szansą rozwoju?
Doświadczenie życiowe podpowiada,
że
  współodczuwanie, rodzi się z podobnego niedostatku, a nie sytości, z której może wynikać tylko współczucie.

Zaczynamy od zabawy, ponieważ jest oma  najskuteczniejszą formą  nauczania , w której nie ma nauczyciela  nie ma ucznia  jest  swobodny przepływ informacji i pełna zdolność przyswajania wiedzy.

Sprawdzamy też  czy w projekt włączą się sprzymierzeńcy, którym konsumpcyjny styl życia odbiera sens życia?

   
    
Zła sytuacja jest dobrą sytuacją . Dzieci nie  przesycone  konsumpcyjnym stylem życia są  otwarte , chłonne i dobrze wychowane przez siostry

        

                           D Z I Ę K U J  E M Y   sobie wzajemnie
 
 
 


Współpraca  od 2010- 2018
fundacji NUW
ze Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Gnieźnie
 
 
 

 

 


 
   
 


WARSZTATY FOTOGRAFIICZNEP
ośród wielu  działań  społeczno-artystycznych uczymy dzieci   sztuki postrzegania i fotografowania      Próbujemy  wydobywać 
i utrwalić piękne przejawienie
 w dzieciach , które nie dostrzegali  ich rodzice

 
 


 
 


 

                  "Wyprawy  na plenery plastyczne