Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni
REWITALIZACJA MIEJSC
naszej obecności zdewastowany dwór w Trzebawiu
przeznaczony do rozbiórki mógł zniknąć 
z historycznego krajobrazu WielkopolskiOd 18830
wieś Trzebaw należała do Klaudyny Potockiej z Działyńskich
W 1880r właścicielem był Władysław Zamoyski i z nim należy łączyć powstanie dworu w obecnej formie.
W 1924 dwór z folwarkiem zostaje podarowany przez Władysława Zamoyskiego narodowi polskim i wchodzi w skład utworzonej fundacji Zakłady Kórnickie

Część zachodnia dworu  po wzmocnieniu pękających
i osiadających ścian  fundacja NUW wykonała  2/3 elewacji dworu odbudowała infrastrukturę  wyremontowała wnetrza
i żadnego wsparcia finansowego od samorządu i innych instytucji odpowiedzialnych z urzędu za  dobro narodowe
w zasobach Skarbu Państwa
 

Dzięki opiece  i renowacji na miarę  możliwości  fundacji NUW
i monitorowaniu  obiektu  - dwór w Trzebawiu  nie podzielił losu sąsiedniego folwarku majątku Skarbu Pastwa,
w którym na przestrzeni 4 lat spłonęły u sąsiednich dzierżawców biznesmenów deweloperów 2 ogromne stodoły i piękna stajnia
z początku XIX w  podpalone przez podpalaczy.  
Dla biznesmenów – magnatów finansowych wartość odnosi się do działki deweloperskiej i  prywatnej własności,. Dla fundacji non profit  osamotnionej w rewitalizacji  dworu przez odpowiedzialne  instytucje samorządowe
 
i  rządowe  - nie ma znaczenia stan posiadania, 
ale ocalenie dziedzictwa jego byłych właścicieli  Tytusa Działyńskiego Klaudyny Potockiej  Władysław Zamoyskiego twórcę Zakładów Kórnickich.
W skład której wchodziły dobra trzebawskie 
Ale to osamotnienie  przez  państwo polskie od 17 lat zawsze było i jest  frustrujące w misji fundacji NUW.

 


M
HOL   WEJŚCIE  CENRALNE

 Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni
 PKO S.A  Konto 70124065821111001077399741
                                   ul. Malwowa 162  60-175 Poznań
kontakt : e- mail  nomadyczni@
gmail.com
 

   Agencja Nieruchomości Rolnych  w przetargu  podrzuciła fundacji non profit
" kukułcze jajko " zespół dworsko parkowy nie nadający sie do użytkowania , ale do rozbiórki z ukrytymi wadami Brak ogrzewania, prądu, wody  kanalizacji , lii telefonicznej wszystko do  odbudowania przez fundację non profit bez zwrotu za inwestycje i wysokie opłaty czynszowe, żadnych ulg z tytułu  klęsk żywiołowych huraganów , suszy.
   


 

 

 

 

 

 

 

Stan  zagrożenia  - konstrukcje  stalowe przenoszą ciężar dachu, uzupełniane dachówki


Z karty przeglądowej Zespołu Zabytkowego
 Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Zapis z
  ewidencji parku dworskiego w Trzebawiu – zleconej przez  Urząd Marszałkowski w Poznaniu
- stan parku niezadowalający dwór i oficyna przeznaczone do rozbiórki
„Stan budynku zły, silne zawilgocenia ścian obwodowych w części frontowej będące wynikiem uszkodzeń w pokryciach dachu. Liczne zacieki na elewacjach i odpadający tynk w wielu miejscach”
Dokumentacji technicznej brak. Inwentaryzacji zieleni bra
k