Sztuka przemian społecznych

Sztuka ma głęboką filozofię życia nakierowaną
na rozwojowe przetrwanie poprzez wartości
Cudowną właściwości sztuki  jest empatia - wyjście poza siebie. Szuka przemian  społecznych jest jedną
z najważniejszych i najtrudniejszych, ponieważ
wymaga  obrócenia swojego jednostkowego talentu  na dobro społeczne.
Uniwersytet Wyobraźni realizuje  koncepcję sztuki na rzecz przemian społecznych, która oznacza udział 
w życiu codziennym z potrzebą  współdziałania  
na różnych poziomach życia tak
- aby znaleźć  taki spójny moment,
kiedy indywidualne  racje podążają za racjami wspólnego dobra
.


      Happening nauki serca  "Zaprośmy się do stołu"  


 

 

 

Mamy jasno określoną wizję wychowania przez sztukę, wybieramy i aktywizujemy zaproszonych gości do wyartykułowania swojej wizji   poprzez zastanowienie się nad sensem życia.
Motywujemy do aktywnego uczestnictwa w tych realizacjach, również biznesmenów .
Udział w projekcie sztuki przemian społecznych  podniesie  wizerunek ich firmy.

Przyszłość jest w teraźniejszości .
U
dział we wspólnym projekcie artystyczno- społecznym  może dać  zaproszonym wiele satysfakcji, iż mogą mieć wpływ na bieg zdarzeń,
że każdy jest w duszy artystą - tylko trzeba umieć
tę iskrę rozpalić, że coś  dzięki nim może zmienić się na lepsze, że mogą  zrealizować rzeczy, które nigdy nie mogli by zrealizować indywidualnie.
Sztuka na rzecz przemian społecznych 
daje poczucie współtworzenia.

Każdy człowiek ..Każdy z nas ma do wyboru :
albo bierne, niekontrolowane podporządkowanie się
" modelom obiegowym " zmierzające do dezintegracji
i chaosu albo twórcze działanie w kierunku równoważenia procesów przemian kulturotwórczych
rozwojowego przetrwania  ludzi i świata,
które w bliskiej perspektywie czasu może stać się koniecznością  w y b o r ó w  
modelów o s t a t e c z n y c h.


 
 


Happening nauki serca 1997 
"Zaprośmy się do stołu"
 

- dla bezdomnych
  i osamotnionych.
Dla ubogiego to nie jałmużna
a zaproszenie do stołu
    
Dla darczyńcy doświadczenie kiedy zasiadł  przy stole
z ludźmi, którzy wyszli na wieczerzę z kanałów
 i ze slumsów
.
 

Witraże anielskie
na szklanej ścianie galerii "Arsenał” Anioły - pomysł autorów Marii Libudzisz
i Mirosława Giernatowskiego - aby uroczyście  podejmowani  przy wigilijnych stołach ludzie, oglądali się poprzez
byty subtelne .
Zaproszone uczennice Liceum Plastycznego
Magda Molik
i Monika Jakubowska
narysowały kilkumetrowe anioły na szklanej ścianie.