Salon Odrzuconych
Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni  NUW

Autorski projekt NUW Gdy puka NOWE-OTWIERAJ
został odrzucony w konkursie "Równać Szanse 2008 " koordynowanym przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży z funduszy
Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności

Ponieważ z reguły nie podaje się informacji jakie decyzje wpłynęły na odrzucenie projektu, sami będziemy starali się dociec dlaczego odpadliśmy.

Najlepiej uczyć się na błędach.
Ale niestety n
ie można „rodzić cudzego dziecka” - pisać coś niezgodnego z własnym przekonaniem,
tylko dlatego, że wyczuwamy co oczekują eksperci.

Cała ankieta dotycząca środowiska; lokalnego poświęcona jest rozpoznaniu potrzeb dzieci
i młodzieży i próbie sprawdzenia jak te potrzeby zamierza organizacja pozarządowa spełnić
.
Natomiast
zmarginalizowane jest pytanie co autorzy projektu mogą zaproponować młodzieży.
Więc czemu ta ankieta ma służyć?
„Pomysłom na edukację w wyrównywaniu szans”– jak deklarują organizatorzy - czy spełnianiu oczekiwań lokalnego środowiska jak chcą ankieterzy ?
Jest tu jakaś sprzeczność, niespójność.

Magiczne miejsce dla twórczego rozwoju dzieci  Plener plastyczny w Pławnej Dolnej

 

 

 

.
Statystyki ankiety są nieporównywalne -
29600 znaków ankiety dotyczy analizy potrzeb młodzieży środowiska lokalnego / struktury społecznej / i tylko 800 znaków ankieta pozostawia na pytanie
„jaki wpływ na beneficjentów ich postawy, kompetencje i ambicje będzie miał planowany projekt -  nie pada w ankiecie żadne słowo o wartościach merytorycznych.
A więc już na wstępie ankieta – pierwsza część projektu - wycina wszystko to co kreatywne organizacje pozarządowe mogą wnieść do programu
„ Równać szanse 2008”
Naszym zdaniem zbiorowość struktura społeczna-- sama w sobie nie ma motywacji i zdolności do przemiany.
Więc "spełnianie oczekiwań  społeczności lokalnej nie doprowadzi do żadnych zmian ewolucyjnych.
To indywidualności - osobowości są zdolne
do ewolucji do transformacji i to one budują nowy
stan rzeczy do którego dostosowuje się struktura społeczna.

„Gdy puka nowe Otwieraj” to projekt jak nowe sprawdza się w rzeczywistości.
Na tym polega innowacyjność i twórczość .
Twórcy wprowadzają
nowe rozwiązania, a odbiorcy
je weryfikują - czy są zdolni zaakceptować
nowe
i jakie zmiany jeśli istnieje taka potrzeba powinny nastąpić by mogła nastąpić
komunikacja społeczna.
Na tym polega prawdziwa demokracja uczestnicząca w życiu społecznym,
 czyli tworzenie wyższych standardów jakości życia
 i wydaje się, że temu powinny służyć granty ,
a nie jaką ilość młodzieży uda się przewlec przez grant.Grant

Tak spastycznie zapchana szczegółowymi pytaniami ankieta nie może przyjąć tego co nowe,
odmienne i twórcze .
Odpadliśmy już na pierwszym etapie
 


Wyprawy górskie dzieci szczególnej troski
- na Zboóskie skały- Karkonisze
Wyżej wymienione działania oraz Projekt
"Niebo na gumce " udaje się  nam realizować 
ze środków 
 Lindenhof Foundation i
Uniwersytetu Wyobraźni
 

 

 

Gdy puka NOWE-OTWIERAJ 
WYCHOWANIE 
przez  SZTUKĘ
projekt realizowany na
plenerze plastycznym
w Plawnej Dolnej u artysty plastyka Darka Milińskiego 

Uczestnikami projektu były dzieci szczególnej troski 
Podczas wakacji w Poznaniu młodzież gimnazjalna 
 uczestniczyła w festiwalu Malta 2008 i Animator /2008

 

Galeria rzeźb plenerowych
w Bajkolandzie w Pławnej

 
 Plenerowy koncert muzyki inspirowanej muzyką etniczną
"Kapela ze wsi Warszawa"

 


Koncerty na który czekałem od roku, by zamiast dyskoteki zaprowadzić młodych ludzi na wiejską zabawę  "Kwartet Jorgi" i "Kapela ze wsi Warszawa"
 gra muzykę  muzykę niechcianą – której NIK nie chce słuchać - jest surowa czasem  śpiewana jest na wiejskich zabawach przez stare kobiety
Jest to muzyka skazana na wymarcie przez młode pokolenie z Matrixa. Ale są jednak  ludzie, którzy próbują ją ocalić.
Mimo surowości ta muzyka ma w sobie taką przestrzeń wolności, z którą muzycy mogą robić  cuda, bawią się doskonale i bawią i innych.


Plenerowy koncert muzyki inspirowanej muzyką etniczną
"Kwartet Jorgi"

 


  

 

Nomadzi wędrowcy bez granic,
żyją z tego czego inni nie zdążyli zadeptać

nomadyczni@gmail.com