Salon Odrzuconych
Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni  NUW
Festiwal Teatrów Malta 2008
 


 


 Pippo Delbono  "Questo buio feroce"
                         Ten szczerzący kły mrok”
 
" Istoty ludzkie sobie nieznane. Obcy.
Z jakiegoś czasu przyszłego i z czasu przeszłego. Eleganccy. W ubraniach z dawnych czasów
i z bieżącej mody. Białe twarze.
Odtwarzają gry. Dla dorosłych. Sadystyczne.
Pełne przemocy. Surowe. 

 


„Saló” – święty film Pasoliniego o bestialstwie istoty ludzkiej.
Ta ciemność, która szczerzy kły.
 Istoty ludzkie. Zagubione.
Odizolowani jeden od drugiego
.
Szukają się.     Znajdują.   I gubią się.   Na nowo".
 

 


Gdy puka NOWE–OTWIERAJ jest projektem nomadycznym mobilnym pukającym do środowisk szkolnych, tam gdzie nas zapraszają.

Podróżujemy  z młodymi ludźmi  z wiejskiego gimnazjum od spektaklu do spektaklu,

z
przekonaniem że nie rodzimy się z brakiem zdolności do rozumienia sztuki z najwyższej  półki,
tak -  jak, nie rodzimy się ze skłonnościami
do narkotyków, do kradzieży, zbrodni.
To otoczenie nas kształtuje.
Jeśli stworzymy sprzyjające warunki zewnętrzne
dla rozwoju świadomości dzieci i młodzieży
to te zewnętrzne warunki ukształtują ich charaktery.
Dlatego jesteśmy razem w tym mikrobusie w podróży po spektaklach , filmach , spotkaniach z wybitnymi artystami.
Nie żyjemy w stanie izolacji .
Otoczenie stale się z mami kontaktuje.
Nowe ciągle puka do naszych drzwi.
I choć je nie zapraszasz , przychodzi każdego ranka, na tysiąc sposobów.
Jeśli masz widzące oczy, dostrzegasz, że pojawia się co chwilę.
Możesz je przyjąć lub zamknąć drzwi wycofać się . Ale kiedy się wycofujesz tracisz odwagę -
przestajesz się rozwijać .

Forum dyskusyjne z artystami Międzynarodowego Festiwalu Malta 2008 i
Międzynarodowego Festiwalu Animatorzy  2008
- teatry i filmy z najwyższej półki, koncerty jazzu
i folku,  balet współczesny i warsztaty tańca-
jest to niezła „działka” lepsza niż "ćpanie" nawet dla tych młodych ludzi wycofanych z życia.

"Gdy puka NOWE - OTWIERAJ " zostało wycofane
z pierwszego etapu konkursu  "Równać Szanse 2008"
 przez ekspertów konkursu koordynowanego przez
 Polską Fundację Dzieci i Młodzieży z funduszy
 Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności

Wyżej wymienione działania udaje się  nam realizować  ze środków 
 Lindenhof Foundation i
Uniwersytetu Wyobraźni
[poszerzając
 mobilny projekt  o uczestniczenie
w  międzynarodowych festiwalach , Brave Festival  Wrocław "Rytuał zaczyna się w Afryce"
 i Przestrzeń Miasta WROCŁAW Non Stop
 

 

 

Gdy puka NOWE otwieraj WYCHOWANIE 
przez 
SZTUKĘ
projekt realizowany
na Festiwalu Malta 2008
Uczestnikami
byli gimnazjaliści ze wsi Pecna
„To, co nowe,
jest nieznane.
Może być przyjazne
albo wrogie, kto wie?
Tego nie wiadomo z góry!
Aby się dowiedzieć,
musisz je wpuścić;
stąd strach i obawa.”

 

 

Festiwal Teatrów Malta 2008
 


"  Teraz stoję na tratwie
która zwolniła cumy
Płaskodenna łódka która porusza się z nurtem rzeki
jest niepewna
Strach przed nieznanym
Przed trudną równowagą
I ciszą  "


  

Wiele konkursów grantowych  nakierowanych jest na
 aktywizację dzieci 
i młodzieży
robienia czegokolwiek.

„ Nie rób byle czego,
 lepiej sobie postój
obejrzyj z nami dobry teatr, film, koncert - przeżyj coś nowego. Inteligencja to nie to samo co wiedza.

 

Nawigatorzy Jutra  
WYCHOWANIE 
przez 
SZTUKĘ
projekt realizowany
na
Międzynarodowym Festiwalu Festiwalu Filmów Animowanych
w Poznaniu

Uczestnikami
byli gimnazjaliści ze wsi PecnaThe  three musketeers" film łotewskiego reżysera
Janisa Cimernanisa

Animacja filmowa  jest swoistą metasztuką

Nomadzi wędrowcy bez granic,
żyją z tego czego inni nie zdążyli zadeptać

nomadyczni@gmail.com