Uniwersytet Wyobraźni
Ominibus Partner

   

Ominibus Partner – nasze minibusy dojeżdżają
do szkół małomiasteczkowych i wiejskich.
Uczniowie i nauczyciele będą mieli okazję zapoznać się z modelowym  projektem Uniwersytetu Wyobraźni wychowania przez sztukę,
w którym istotną cechą 
dla beneficjentów jest wyrównywanie szans
poprzez odkrycie i rozwinięcie swojego nieujawnionego potencjału .
 

 

 


Dzieci  oddychają razem  z drzewem.
w arboretum w Kórniku na  pneumatoforach korzeniach drzewa  błotnego którego wystające  korzenie zasilają drzewo w tlen.

 

 


Omnibus Partner sfinansowany został przez Lindenhof Foundation

 

 

 

 

 
 


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


 


Na wystawie sztuki egipskiej 
w Muzeum Archeologicznym
w Poznaniu.

 

                                                                                                                                       nomadyczni@gmail.com