Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni
WYCHOWANIE  przez  SZTUKĘ.


Program edukacji kulturotwórczej realizowany
ze środków  Lindenhof Foundation
i Uniwersytetu Wyobraźni 
na festiwalu teatrów MALTA 2006 - 2007


"Compagnia PippoDelbono" Włochy   „ Urlo”  
Wyjątkowa grupa dla której  teatr oznacza 
bycie razem i pracę z niepełnosprawnymi
Delbono poszukuje piękna w brzydocie
i dramaturgii ludzkiego ciała. Ciała ułomnego niepełnosprawnego wykluczającego
ze społeczeństwa.


Refleksja nad sztuką - zdarzeniem teatralnym, budzi inteligencję, sprzyja badaniu samego siebie często
jest doświadczeniem przewartościowania
i oczyszczenia umysłu.
 Projekt Toumani  Diabete's SYMETRTIC ORCHESTRA był wydarzeniem muzycznym .
Toumani Diabete urodził się  w rodzinie gdzie umiejętność  grania na 12 strunowej Korze pielęgnowana jest od 17 pokoleń.
Jest orędownikiem uroków swojej ojczyzny,
aktywnie działa na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego Mali.
Artyści muzyką, poezją, malarstwem
" przynoszą  coś ze świata nieznanego
do znanego świata ".

 

 

 


       Nocne wyprawy na festiwal Teatrów Malta

Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni 


 


W projekcie
Wychowanie przez Sztukę uczestniczyli młodzi ludzie, których zabieraliśmy mikrobusem, na spektakle które daleko od centrum miasta kończyły się
o 2 nad ranem

 


 BLACK
SPRING   balet
Compagnie Heddy Maalem
FRANCJA
 

 


KOPLEX KAPHANAUM

FRANCJA
" Play Rec"

 

Kohople
 - 

TOUMANI   DIABETE'S SYMETRTIC ORCHESTRA
MALI     
koncert

Próbujemy wychowywać dzieci i młodzież
– poprzez sztukę, która ma swoje korzenie,
w ekumenii  kultur, ekologii ducha i materii..

MALTA to jeden
z największych festiwali teatrów ulicznych
i plenerowych w Europie. Zjeżdżają się na MALTĘ nomadyczni artyści
z całego świata
 
" Un certo Signor de Molier"
ONDANDURTO TEATRO  Italia