Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni
WYCHOWANIE  przez  SZTUKĘ.

Program
edukacji kulturotwórczej
na festiwalu teatrów MALTA
2005 - 2006 - 2007
realizowany był ze środków  Lindenhof Foundation
i Uniwersytetu Wyobraźni 
W 2005 współfinansowany był również z grantu
Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności
Compagnie les Passageres Francja “Recif”
 Performormance taniec wertykalny na pionowym żółtym  obrazie malowanym w trakcie spektaklu. Spektakl łączy w sobie malarstwo, teatr, taniec, muzykę - sięga do historii  Orfeusza i Eurydyki  zanurzonej w naszym świecie pełnym przemocy , kłamstwa, samotności. Wprowadzeniem do  „Recif"  niech będą  słowa Nietzschego :
”Wiemy, że zniszczenie iluzji nie tworzy bezpośrednio prawdy, lecz nowy obszar nieświadomego, wzmocnienie naszej pustki,
powiększenie naszej pustyni
".


" Helios"   parada performerów z FrancjiPoziom kultury społeczeństwa powinien być kształtowany przez system oświaty.

Niestety w szkołach pomija się wychowanie przez
dobrą sztukę plastyczną, dobry teatr, muzykę,  literaturę,
a zdanie się na kulturę komercyjną i rozrywkę medialną
jest propozycją na życie,

w której nie ma miejsca na duchowość,
nie ma miejsca na człowieka,
jest miejsce na   k o n s u m o w a n i e .

Wychowanie przez  sztukę "nomadyczną"
- bez granic - sprawia,  że 
coraz bardziej
identyfikujemy się z ludźmi,
a nie  grupą społeczną, etniczną, czy religijną.

Bycie  nomadycznym identyfikuje nas z całym istnieniem.


  

 

 

 
 


 

  

 

Boilerhouse & Metalovioce  Szkocja / Francja/ ”36000”
 
 

Kohople

 - 

 
 


Yvonne Reiner/USA
 po  raz pierwszy w Polsce.
Przed laty zapoczątkowała artystyczną rewolucją,
która zmieniła oblicze  współczesnego baletu
.
.


 
" Mysteries and smaller pieces"
THE LIVING THEATRE    USA