Sztuka Nieba i Ziemi


 

Sztuka Nieba i Ziemi jest próbą wyjścia poza ograniczenia kulturowe do świata ekoidei
i odnalezienia swojego w nim miejsca i porządku.
W zatłoczonym świecie odwołujemy się
do niepomnażania bytów i zbędnych przedmiotów wypełniających przestrzeń Ziemi i przestrzeń umysłu .
Odwołujemy się do przywołania świadomości
głęboko ekologicznej zdolnej do fantazji i percepcji
"tego - co jest" uwrażliwiającej na poetykę świata .
W świecie wygasających wartości zapraszamy
do percepcji tego co na pozór niedostrzegalne,
z odpowiedzialnością skierowaną na "oczyszczenie
własnego domu , żeby piękno i dobro
którego nie można zdobyć zechciało do nas zejść."


 


 

 

 

 

 

 


 

Labirynt układ zamknięty pozornie zamknięty
tylko od nas zależy czy dostrzeżemy
jego otwartość jego drogę wyjścia
Jest to układ barier, które tkwią w nas, starannie gromadzonych i uporządkowanych według przypisywanych  im idei
ale tylko od nas zależy uwolnienie
się z labiryntu nagromadzonych barier. 
Tylko od nas samych zależy , czy będziemy biegać nerwowo wzdłuż przeszkód bezrozumni 
i bez nadziei,                    
czy je przekroczymy i rozkruszymy ?
Czy w ciszy myśli odkryjemy  jedyną drogę ścieżki labiryntu i nie zginiemy  w euforii swojego wzlotu?
Czy po prostu będziemy trwać w labiryncie
do stopniowego niszczenia barier w swoim wnętrzu
przez czas, wiatr, żywioły  ?                       
Czy starczy nam sił i czasu na uwolnienie
 się w ciągu jednego życia ?
Czy trwanie naszego czasu jest o
bliczone
na trwanie w labiryncie niewoli samego siebie ?

Maria Libudzisz

 

 

Dom Światła Miłości
 

Labirynt - rysunek na piasku 40mx 40m

Nie pozwól aby ucichł wiatr
 

Medytacja siedmiu czakr

 
 

  " Podróż  i Oczywistość  "
 

nomadyczni @gmail.com