Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni
            
INNY nie znaczy OBCY - wychowanie przez sztukę, ekologię  i sztukę refleksyjnego myślenia
„Nomadyczni” edukatorzy zaproszeni do programu
z Holandii, USA, Indii, Syrii, Kongo, Japonii, 
stwarzają możliwość pokazania  stylów i  metod   wychowawczych z jakimi spotkali się w ich rodzinnych krajach.
Uczymy się wzajemnie - aby jasno zobaczyć  własny stosunek do wychowania.
W Uniwersytecie Wyobraźni nauczyciel dzieli się
z uczniami tym co wie i  tym czym jest.
Musi dobrze rozumieć siebie i uwolnić się od schematów postępowania, uwolnić się od autorytetu.
Kładziemy nacisk   na jakość nauczania, wychowanie, etykę nauczyciela, rozwój indywidualności dziecka.
Dbamy  by nie uczyć dziecko  co ma myśleć
ale - jak myśleć.

lekcje o kulturze Japonii   Aki Suto

"Prawdziwy nauczyciel
nie jest przywiązany do żadnej idei,
żadnego kraju.
 jest bogaty wewnętrznie i dlatego
nie żąda  niczego dla siebie.
Nie jest ambitny i nie szuka władzy
w żadnej postaci " ... Jidu Krishnamurti
 

lekcje o kulturze świata arabskiego  Abdul al Hamid Neeimi

"Jeżeli ma nastąpić zasadnicza zmiana
w społeczeństwie,
to właściwe wychowanie jest do tego pierwszym  krokiem.

Właściwy rodzaj wychowanie nie zależy od uchwał państwowych, ani systemów wychowawczych,
jego realizacja spoczywa w naszych rękach,
rodziców i nauczycieli "
                         Jidu Krishnamurti 

 

 


"Musimy być tą zmianą, którą chcemy zaobserwować w społeczeństwie" 
Mahatma Gandhi

 

 

 
Wybierz Dobro zanim upokorzy Cię Zło
 
Risa Takita - warstaty tańca

 
Nie oceniaj mnie po wyglądzie  lekcje  w ZOO o straszykach , wijach , pająkach ,
prowadzą
Teresa Bachorz z ogrodu zoologicznego i Maria Libudzisz
z Uniwersytetu Wyobraźni

 
 
 
 

    Uniwersytet Wyobraźni