Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni

działa w“ drodze”  od człowieka do człowieka
bez względu na:
horyzont; język; kolor skóry; serce,
bez względu na :przyjaciół i nieprzyjaciół;
powodzenie i niepowodzenie;
pokój i niepokój;
pogodę i niepogodę

"Uniwersytet" pokazuje inne oblicze życia, inspiruje; uwrażliwia  na poetykę świata, pozostawiając wolną przestrzeń na odkrycia własne;
odbudowuje zaufanie do swoich możliwości,
motywacji do nauki,
samodzielnego myślenia i kreatywnego działania.
Stwarza warunki korzystne do uaktywnienia potencjału myślenia, stwarza poczucie bezpieczeństwa - bezpośredniości i miłości
.


"Uniwersytet" otwiera dzieciom i młodzieży przywilej poznania, zrozumienia i pokochania, odzyskania więzi, odkrycia koniecznych zależności - koegzystencji sprzymierzeńców natury - zwierząt
i roślin - skąd płynie poznanie  i zrozumienie środowiska.
Uniwersytet rozwija wyobraźnię,                   
która jest bogactwem,
nie narusza prywatności myśli,
która jest źródłem bogactwa,
rozwija postrzeganie i język,
narzędzie komunikacji i obrony
w spotkaniu z cynizmem i arogancją.
 

Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni"
nie jest instytucją,
nie jest szkołą , lecz towarzyszy - rodzinie , szkole
- w systemie zajęć fakultatywnych
- aby poprzez uczestnictwo w sztuce, nauce i zabawie
 wiedza i doświadczenie rozwijały w dzieciach wyobraźnię, ciekawość i zmysł krytyczny
- cechy niezbędne,
by dzieci stały się bardziej kreatywne.
Uniwersytet Wyobraźni poszukuje
serdecznego krajobrazu miejsc i ludzi naszej obecności - może zaistnieć tam, gdzie ujawnia się twórczy potencjał ludzi, gdzie jest miejsce na rozmawianie, słuchanie, działanie,
w szkole, w pracowni, na podwórkach,
na ulicach I w ogrodach.

 
 
 
I ty możesz zostać orłem
 
Pracownia komputerowa

 

 

 


Pracownia gimnastyki ciała
i gimnastyki umysłu 

Nomadzi wędrowcy bez granic,
żyją z tego czego inni nie zdążyli zadeptać

nomadyczni@gmail.com