Pracownie Poszukiwań Twórczych
 

Rewitalizacja miejsc i ludzi naszej obecności
          
Teraźniejszość dla Przyszłości

 

W pracowni
MĄDROŚCI NATURY
pomagamy dzieciom, młodzieży w rozumieniu roli prawidłowego związku z drugim człowiekiem 
i środowiskiem naturalnym, w którym żyjemy - odpowiedzialności jaką jest współodczuwanie             w odzyskiwaniu harmonii kultury i natury naszego
Domu i Świata.
 
W pracowni
PRZYJACIELE NASZYCH PRZYJACIÓŁ

odkrywamy wartości wyobraźni serdecznej                  w nawiązywaniu kontaktów .
Wprowadzamy dzieci do pracy na rzecz sponiewieranych zwierząt  i roślin .
.
 
W pracowni
HARTU DUCHA I MIŁOŚCI  NIEUSTRASZONEJ pielęgnujemy uważność obecności i mądrość serca, tak aby wspomagać każdego
w rozpraszaniu lęków - aby stworzyć  poczucie więzi, bezpieczeństwa, odzyskanie pewności siebie i miłości - w spotkaniu z ignorancją, cynizmem  i arogancją .


W pracowni
SIŁY SPRAWCZEJ - POEZJI - TAŃCA - MUZYKI ... uwrażliwiamy  na poetykę świata, wsłuchujemy się
i tańczymy w rytm muzyki życia.

W pracowni
ENERGII  KSZTAŁTÓW, KOLORÓW, DŹWIĘKÓW, ŚWIATŁA
- odkrywamy przestrzeń, dźwięków, barw,
a wraz z nią bogactwo "światła innych kultur”

 Pracownia gimnastyki ciała i umysłu
 


Każda z pracowni poprzez uaktywnienie wrodzonych umiejętności  zmierza w kierunku wychowania młodego pokolenia     
Poszukujemy odpowiedzi  na pytania

Jak obudzić pasję uczenia się dla samego siebie,
a nie dla ocen?

Jak uwrażliwić dziecko na piękno istnienia,
aby obudzić w nim również  zdolność do prawego postępowania ?

J
ak wychować dzieci, aby ich wiedza nie służyła
do robienia kariery kosztem drugiego człowieka ?


Jak uaktywnić  ludzi czujących się współodpowiedzialnymi za wychowanie poprzez wsparcie innowacyjnych programów edukacyjnych wychowania przez sztukę  komplementarnych dla programów instytucjonalnych.
Zapraszamy pasjonatów swojej pracy
ludzi Trzeciego Wieku artystów swojego zawodu , otwartych na ustawiczne doskonalenie się, którzy, mogą przekazać wartości i osiągnięcia swojego życia, młodzieży i dzieciom poprzez fakultatywne zajęcia
 w Uniwersytecie Wyobraźni


nomadyczni@gmail,com
 

 
 
 


 

  

  

W pracowni
GIMNASTYKI CIAŁA
i GIMNASTYKI UMYSŁ
U
poprzez ruch możemy wzmocnić koordynację ciała i umysłu. Poprzez sztukę refleksyjnego myślenia rozwijamy  dociekania o sens i urodę życia - pracujemy  nad rozpoznaniem i zrozumieniem powstawania wrażenia dominacji psychologicznej Ja

 


 

 Risa Takita z Japonii warsztaty w Pracowni siły sprawczej Poezji Tańca i Muzyki