"Nasz DOM dostatni -
KIM chata bogata”
 KIM
jest skrótem i pytaniem Kto Ile Może
pomóc w rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego po Władysławie Zamoyskim


 

 


 


 

 
 

 

 Park jest  objęty programem Natura 2000 ochroną ścisłą  polegająca na  całkowitym zakazie pozyskiwania, przemieszczania, niszczenia i zabijania określonych zwierząt, roślin i grzybów  ... W porównaniu z parkami miejskimi  to my jesteśmy gośćmi przyrody
i pomocnikami  którzy pomagają naturze kiedy nadchodzi taka potrzeba
.
Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni
 PKO S.A  Konto 70124065821111001077399741
                          ul. Malwowa 162  60-175 Poznań
kontakt : e- mail  nomadyczni@
gmail.com
.
 

 

 

 

    Aleja kasztanowców Brama do Wlkp Parku Narodowego
 


    Jak można zostać  partnerem projektu  i co w zamian

 

 

 

TRZEBA W  to WEJŚĆ

  
 
Starodrzew parku