PARTNERZY  I  SPONSORZY


Co Państwo mogliby zrobić dla Uniwersytetu Wyobraźni?

Możecie Państwo uczestniczyć w projektach Uniwersytetu Wyobraźni jako sponsorzy i jako współtwórcy części realizacji  dzieła w programie .
Sztuka Przemian Społecznych 

Możecie ufundować stypendia dla dzieci uczestniczących    
w programach edukacyjnych Uniwersytetu Wyobraźni
Możecie dofinansować paliwo dla transportu dzieci na lekcje wyjazdowe
. Omnibus Partner 
Przekazać sprzęt i narzędzia pracy ( materiały
 i wyposażenie do rewitalizacji Domu Obecności Twórczej
w zespole dworsko parkowym w Trzebawiu .) np. komputery wycofywane z użycia, materiały budowlane, narzędzia ogrodnicze itp.
Przekazać wycofywane zapasy magazynowe.
Możecie przeznaczyć czas pracy i swoje umiejętności
na tworzenie Domu Obecności Twórczej w programie

Przeszłość dla Teraźniejszości 
- Teraźniejszość dla Przyszłości.
 
Możecie udostępniać nie wykorzystane bilety na imprezy kulturalne.
Możecie  wymienić swoje umiejętności i czas pracy na swoje potrzeby poprzez

Bank Umiejętności Zwykłych i Niezwykłych.

 


Rozliczenia będą przedmiotem wzajemnych uzgodnień,  mogą się odbywać również bezgotówkowo, w jednostkach czasowych godzinach  pracy,
nie podlegających opodatkowaniu. 

 


Możemy podnieść prestiż i wizerunek Państwa firmy
plakat dla jednej z firm sponsorującej projekt 
 

              Co możemy zrobić dla Państwa  w zamian  ?

Na naszych plakatach, w ulotkach i ogłoszeniach  
 o warsztatach i spotkaniach będziemy umieszczać informację o Państwa firmie jako o naszym partnerze .
Na naszej stronie internetowej umieścimy nieodpłatnie systematycznie aktualizowany banner.
W izbie pamięci w Domu Obecności Twórczej będzie wisiało logo firmy i czekało krzesło z Państwa logo jako honorowe miejsce  przy stole .

W mediach, z którymi współpracujemy, będziemy podawać krótkie informacje o sponsorach.
Partnerzy mogą korzystać z oferty naszych umiejętności  
(np. grafika komputerowa, wymyślanie sloganów, reklama społeczna, ,warsztaty artystyczne, happeningi w formie lekcji dla szkół, ....
inne oferty zgłoszone do Banku Umiejętności
 

organizacja i oprawa artystyczna imprez i ich dokumentacja multimedialna, warsztaty artystyczne .

 


W świecie przyzwolenia dynamiki zła
i wszechobezwładniającej informacji o nim
już nie wystarczy być dobrym, trzeba dać świadectwo miłości, dobra, piękna, prawdy i pokoju, które są wśród nas, a możemy wspólnie odkryć ich potencjał
i siłę oddziaływania.        
                               Zróbmy razem coś pięknego
.
 


e-mail:
nomadyczni@gmail.com   
 Fundacja nonprofit

 

 

Sponsorzy


    Lindenhof Foundation          Sony Poland,
Apple Computer SAD

Dom Wydawniczy REBIS,
ADR System.,
Lumena Sp.z o.o. .
TESCO,
,
MTP Poznań,
Ogród Botaniczny UAM

 


Reklama społeczna
POLSKA 2000
 

 

czekany na cud

 

Cud się zdarzył
- nikt nie zauważył

Projekt nagrodzony  na ogólnopolskim konkursie Polska  2000
 
Grantodawcy      Partnerzy

Akademia Edukacji Rozwoju USAID 1996
Lindenhof  Foundation Holandia 2002-2005
Ambasada USA. 2005

Urząd Miasta Poznania dofinansowanie w 1999r
Urząd Wojewódzki
dofinansowanie w 1998r
Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności 2005
Polska Fundacja Dzieci  
i Młodzieży,
Fundacja im Stefana Batorego 2003
Fondation de France 1998
Fundacja dla Polski, 1999
King Baudouin Foundation

Henry Ford Foundation
Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego
w Poznaniu
Akademia Rolnicza
w Poznaniu
Fundacja Zwierzęta i My
Marcel  i Marijke Messing
Szczęsny Górski
Barbara Kruk
Marta Marchewka-Gilowska