Bank Umiejętności
Zwykłych i Niezwykłych

                                 

Ludzie w wielu krajach zaczynają dzielić się czasem poprzez uczestnictwo w lokalnych Bankach Czasu. Dlaczego to robią?
Ludzie nie lubią czuć się niepotrzebni. Społeczeństwo skazuje często emerytów, bezrobotnych, młodzież na bezużyteczność. Ponieważ w Banku Czasu dzielą się tym,
co potrafię – nikt nie jest bezużyteczny.
Dla ludzi starszych Banki Czasu stają się jakby nową, „poszerzoną rodziną”. Dla nastolatków stwarzają możliwość powiedzenia kolegom:
„nie rób czegoś głupiego, zróbmy razem coś fajnego, uczmy się nawzajem”.
Dla mieszkańców osiedli to sposób,
żeby świadczyć sobie sąsiedzkie przysługi.
Ja pomagam tobie, ty pomagasz komuś innemu – a jeszcze ktoś inny pomaga mnie.

Ten, kto korzysta z pomocy, również jej udziela.
Za pieniądze nie można kupić zaufania,
czy przyjacielskiego wsparcia
– Banki Czasu to umożliwiają.
Pomagając sobie nawzajem poznajemy lepiej naszych sąsiadów
 

Projekt zdobył w 2003 grant Ambasady USA


J
eżeli są cztery chleby
i czterech głodnych, 
a czwarty z nich nie ma pieniędzy, 
czy musi wynikać z tego,
że czwarty umrze z głodu,
a chleb się zmarnuje ?
/

 

 Nie może się opłacać marnowanie chleba.
Bank Umiejętności to nowa ekonomia
realnych możliwości. Uaktywnianie nieujawnionego  potencjału ludzi.
 


 
 
Aktualnie Bank Umiejętności
skupia uwagę na rewitalizacji   dworku w Trzebawiu miejsca nauki
i zabawy dla dzieci
i młodzieży  beneficjentów bezpośrednich
i miejsca pracy dla ludzi,
którzy podejmą z nami pracę
i sami spróbują znaleźć  swoje miejsce  w projekcie 
Nawigatorzy J
utra .

 

   zostań członkiem Banku
        i zapoznaj się z projektem

 

 mam serce i ręce ...chcę...mam...dam...podzielę się
 

nomadyczni@gmail.com