Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni
 
N.U.W . FUNDACJA  NONPROFIT

Znamy już tysiąc sposobów
które nie działają.
Jesteśmy coraz bliżsi tego co działa .
I tak wszystko wymienia się na złoty popiół .
Pogódź się ze sobą
bo nie nadążysz za własnym cieniem.
Podążaj za światłem, a odnajdziesz
dokładnie to czego szukasz.
W końcu " jest tak jak nam się wydaje "
Zapewne ważny jest stan
pogody ducha,
który wypatruje drogi aby nie zabrnąć
na " c u d n e   m a n o w c e " ...
A gdy zbłądzisz
płacz jak burza
wiej jak wiatr ...
ale długo nie marudź
i rusz w nieznany świat...
który przy odrobinie  miłości oswoisz
by z czasem  o d k r y ć
n i e w y c z e r p a n e  ź r ó d ł o
w y r o z u m i a ł e j   m i ł o ś c i
i w jej blasku pojmiesz,
że nasze o d k r y c i a
są  p r z y p o m n i e n i e m  tajemnic
p r z e s ł o n i ę t e g o  świata
dla  w t a j e m n i c z o n y c h
przez m i ł o ś ć .
P.S.
Zaczynaj od z a r a z .
Alchemia chwili sprawi ;
Kto ma d o ś ć siły aby niszczyć
ma wystarczająco siły by tworzyć.
Bierz chwilę i w nogi.Maria Libudzisz

                             
Partnerzy   Marcel Messing
Założyciel
 Lindenhof. foundation
 fundacji  współpracującej
z fundacją NUW
w programach artystyczno
społecznych
.
Marcel Messing
Holenderski pisarz, mistyk, filozof i poeta. Studiował i wykładał antropologię kulturową, filozofię
i religioznawstwo porównawcze. Doradca przy telewizyjnych realizacjach filmów dokumentalnych z dziedziny religii
 i mistyki, często też uczestniczy w programach radiowych.
W swoich książkach porusza kwestie religii i duchowości
na przestrzeni dziejów.
 Pisząc między innymi o oświeceniu i wyzwoleniu, prezentuje i łączy zdobycze mistyki Zachodu i Wschodu.

Marcel  Messing Pisze
Jest tylko jedno życie, jedna rzeczywistość, jedna prawda. Prawdą jest Jedno. Wszystko jest Jednym.
Jest grą pustki i pełni, części i całości, stawania się i bycia.
Nie ma żadnych graczy i żadnego grania”.
„Przebudzenie oznacza, iż w pełni przejrzeliśmy iluzje utworzone przez „ja” i że „ja” się rozpłynęło”.
„Sami jesteśmy drogą, prawdą, życiem i miłością oraz pełnią wszystkiego, co istnieje. Tu i teraz. Bezczasowo (..)
Jedyne co musimy zrobić, to stanąć w miejscu i pod maską naszej osobowości dostrzec to, czym byliśmy przed urodzeniem i czym będziemy po śmierci”.


 

 

   Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni Ulic i Ogrodów

 

 
 


Maria Libudzisz założyciel         i prezes fundacji NUW autor Uniwersytetu Wyobraźni
i wielu projektów  artystyczno  - społecznych.  Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu Absolutorium w Akademii Rolniczej w Lublinie

 

 

Mirosław Giernatowski założyciel i wiceprezes
fundacji NUW współautor Uniwersytetu Wyobraźni. Absolwent  Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu
i jej wieloletni  pracownik naukowy.