Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni

Podwórka edukacyjne Małe  Ojczyzny Uczuć

Projekt „Uniwersytet Ulicy” powstał w 1992.
Z towarowych piwnic do przechowywania węgla, z własnych oszczędności życia  zbudowaliśmy Pracownię Podwórka Ulicy "Zgubiony horyzont" pierwsze modelowe podwórko
"Uniwersytetu Ulicy”.
 Był to niemały wkład finansowy i intelektualny - zgłoszony w 1992r. do współpracy  z samorządem lokalnym w konkursie Urzędu Miasta Poznania .

  
 

Projekt Uniwersytetu Ulicy  - dla pięknych dzieci niepięknych rodziców –  dzieci z kluczem u szyi
mimo iż  uznany został za najlepszą  koncepcję edukacji fakultatywnej nie został dofinansowany
-- miasto Poznań nie dotrzymało przyrzeczenia publicznego i przyznane przez kapitułę konkursu fundusze na dofinansowanie Pracowni Podwórka Ulicy nie zostały nam przekazane - rozpłynęły się .


 

 
  
Pracownia podwórka ulicy Zgubimy horyzont 


Po kilku latach bezskutecznych oczekiwań
na wywiązanie się  z przyrzeczenia publicznego
Urzędu Miasta Poznania dofinansowania 
Pracowni Podwórka Ulicy
-
opuściliśmy  wyremontowane piwnice
tracąc  nasz wkład finansowy
i przenieśliśmy nasze Pracownie
na wieś do Trzebawia

 

Pominięta przez władze miasta koncepcja Uniwersytetu Ulicy
otrzymała wyróżnienie na Biennale Sztuki w Osaka   w 1993r
w 1996 Garant Fondationde France
W 1999i 2000r.otrzymała grant King Baudouin Foundation
za autorski projekt „Dziecko na progu Domu na progu Świata”w
ramach programu „Dzieci ulicy” realizowanego przez  Fundację dla Polsk
i


 

 

 
  

 

 

 

 "Zgubiony horyzont"
magiczne miejsce nauki sztuki i zabawy