Rewitalizacja miejsc i ludzi naszej obecności

              Przeszłości dla Teraźniejszości

Aktualnie program sztuki przemian społecznych realizowany jest w byłym PGR w Trzebawiu w XIX wiecznym dworku miejscu związanym z dziedzictwem kulturowym i tradycją pracy organicznej Władysława Zamoyskiego i Klaudyny Potockiej*,
w przyjaznym środowisku zabytkowego parku na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, z równoczesną rewitalizacją zespołu dworsko parkowego - osi i  bazy programu 
„Przeszłość dla Teraźniejszości
                  Teraźniejszość dla Przyszłości"

Skupiamy uwagę na tym, na co możemy  mieć wpływ jako twórcy  działający na tym terenie - rewitalizacji miejsca i ludzi zaangażowanych w projekty

Uniwersytetu Wyobraźni.

 


Przeszłość dla Teraźniejszości
Ojczyzna to dziedzictwo to spuścizna po nieżyjących,
którą nam przodkowie powierzyli.

 

Wieś Trzebaw powstała w 1241r. na miejscu wytrzebionej puszczy / stąd nazwa/ .
W 1653r pod Trzebawiem  wojska Stefana Czarnieckiego stoczyły zwycięską potyczkę ze Szwedami.
Od 1830r. Trzebaw należał do Klaudyny Potockiej
z Działyńskich .
Klaudyna Potocka urodziła się w 1801r. Założyła Związek Patriotyczny Dobroczyńców Pań Polskich.
Klaudyna Potocka sprzedała klejnoty rodowe, aby móc otoczyć  opieką  patriotów  polskich na wygnaniu.
Od 1880 r. właścicielem Trzebawia był  Władysław Zamoyski .
 Władysław.Zamoyski urodził się w 1853 w Paryżu
i miał obywatelstwo francuskie.         
Przez całe swoje życie  walczył o wolność Polski.

W roku 1882, po śmierci wuja Jana Działyńskiego, Władysław Zamoyski stał się dziedzicem Kórnika.
Już wtedy wiedział, że będzie tu gospodarował
"ku pożytkowi i chwale narodu, a nie rodziny",
bo taka była wola Działyńskich,
a młodemu Zamoyskiemu bardzo to odpowiadało.
Matka, Zamoyskiego Jadwiga z Działyńskich, przystąpiła w Kórniku do realizacji dzieła swojego życia, Szkoły Domowej Pracy Kobiet, szkoły życia chrześcijańskiego i patriotycznego.
Zaborcy pruscy szybko zauważyli,
że w Kórniku "Polska się odbudowuje" i wydalili Zamoyskich z Kórnika, ale praw do ziem i zamku Zamoyscy nie utracili . W późniejszych latach Władysław Zamoyski działał w Galicji.
W 1889r. z myślą ratowania lasów tatrzańskich nabył dobra zakopiańskie.r
Jako przedstawiciel nieistniejącego
na mapie państwa polskiego wygrał proces z  księciem niemieckim
-Hohenlohe-Oehringen w sądzie austriackim o prawo własności do Tatr z Rysami
i Morskim Okiem.
  W ten sposób ukształtował jednocześnie odcinek przyszłej granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
W 1924 podarował swoje dobra Zakopiańkie
i dobra Kórnickie oraz okoliczne majątki  Narodowi Polskiemu.
20 czerwca 1924 r. w Śremie Władysław Zamoyski podpisał akt zrzeczenia się całego majątku rodziny Zamoyskich z Kórnika na rzecz założonej przez siebie
Fundacji - Zakłady Kórnickie . Zanotował:
"Dziś najszczęśliwszy dzień w moim życiu.
nie mam już nic".

Władysław Zamoyski zmarł w 1924r w Kórnkiu.


Zapraszamy do  projektu  tworzenia  z nami 
Domu Obecności Twórczej w Trzebawiu  w programie


   "Nasz Dom Dostatni KIM Chata Bogata"
 

Ciesząc się pięknem Tatr, Rysami i Morskim Okiem pamiętajmy, że zawdzięczamy je jako Polacy  hrabiemu Władysławowi Zamoyskiemu
właścicielowi  Kórnika i Trzebawia i jego patriotycznej postawie.
                         Przeszłości dla Teraźniejszośc
i.
                    
TRZEBAw  to wejść
 

 

 

 
 

 

 


 

 


 


 

 

 

Warsztaty  ekologiczne w Trzebawiu

 

Władysław Zamoyski uczestniczył  w pracach emigracji polskiej.
Był m.in. prezesem Instytucji Czci Chleba,
członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Literacko-Artystycznego, współpracownikiem prowadzonego przez siostrę Marię stowarzyszenia pomocy polskim emigrantom we Francji - Opieka Polska.
Odbył podróże
po
Australii i Oceanii, Zamoyski był jednym
z największych patriotów oddanych niepodległości Polski.  Widział ogromną rolę edukacji jako szansy rozwoju.
Pozostawił Narodowi Polskiemu Bibliotekę Kórnicką 
był wrażliwy na piękno natury, kontynuował dzieło
  Jana Działyńskiego Arboretum w Kórniku