"Nasz DOM dostatni - KIM chata bogata”


KIM jest skrótem i pytaniem Kto Ile Może?

Jest to również pytanie skierowane do firm jak ich obecność w Polsce wzbogaca nie tylko własny kapitał,
ale również jak może zaistnieć w dziele społecznym ludzi który dziś mają się lepiej, na rzecz rozwojowego przetrwania ludzi, którzy dziś mają się gorzej;
ludzi nieujawnionego potencjału szczególnie dzieci,
które w domu rodzinnym nie znajdują warunków
do rozwoju z przyczyn od siebie niezależnych.  
 


W Domu Obecności Twórczej w Trzebawiu dzieci
i młodzież będą miały okazję spotkać się z ludźmi kultury, którzy poprzez sztukę i współobecność
pomogą im w budowaniu mądrości w rozumieniu ogromnej roli prawidłowego związku z drugim człowiekiem i środowiskiem naturalnym.

 

Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Trzebawiu w projekcie KIM Chata Bogata

                             
Partnerzy   Marcel Messing

Pierwszym partnerem programu
nasz Dom dostatni KIM chata bogata
jest
holenderski  pisarz,
autor wielu książek z dziedziny antropologii kultury.
.Marcel Messing Holenderski pisarz, mistyk, filozof i poeta. Studiował i wykładał antropologię kulturową, filozofię
i religioznawstwo porównawcze. Doradca przy telewizyjnych realizacjach filmów dokumentalnych z dziedziny religii
 i mistyki, często też uczestniczy w programach radiowych.
W swoich książkach porusza kwestie religii i duchowości
na przestrzeni dziejów.
 Pisząc między innymi o oświeceniu i wyzwoleniu, prezentuje i łączy zdobycze mistyki Zachodu i Wschodu.

Pisał:
Jest tylko jedno życie, jedna rzeczywistość, jedna prawda. Prawdą jest Jedno. Wszystko jest Jednym.
Jest grą pustki i pełni, części i całości, stawania się i bycia.
Nie ma żadnych graczy i żadnego grania”.
„Przebudzenie oznacza, iż w pełni przejrzeliśmy iluzje utworzone przez „ja” i że „ja” się rozpłynęło”.
„Sami jesteśmy drogą, prawdą, życiem i miłością oraz pełnią wszystkiego, co istnieje. Tu i teraz. Bezczasowo (..)
Jedyne co musimy zrobić, to stanąć w miejscu i pod maską naszej osobowości dostrzec to, czym byliśmy przed urodzeniem i czym będziemy po śmierci

    Jak można zostać  partnerem projektu  i co w zamian

 

 

 

Dom Obecności Twórczej
w Trzebawiu
 

Rewitalizacja miejsc naszej obecnośc