Podwórka edukacyjne Małe Ojczyzny Uczuć

Uniwersytet Wyobraźni w pejzażu miasta
 wypracował model podwórka edukacyjnego
 wraz z uwzględnieniem możliwości stworzenia warunków
dla sieci podwórek edukacyjnych
„Małych Ojczyzn Uczuć" o różnym profilu zainteresowań
i realizacji współpracujących
z placówkami nauki, kultury, sztuki i rekreacji
z równoległym wprowadzeniem rozwojowych programów wychowawczych edukacji kulturotwórczej
w środowiskach zagrożonych marginalizacją społeczną
 


N
a kamiennym podwórku - wyperlonym śmiechem dzieci zatrzaśniętym przez zmurszałe kamienice
 z dziurą w niebie wędrujących gwiazd - „ożyje ogród”
 Na murach kamienic okalających podwórko
 powstaną rysunkowe kompozycje ogrodów
 wykonane przez dzieci i młodzież przy współpracy artystów.
 W rysunki wbudowane są domki

 miejsca dokarmiania i spoczynku ocieplone
 i zadaszone, usytuowane na bezpiecznych wysokościach niedostępne dla nieprzyjaznych ludzi
.
 Po rysunkach mogą przemieszczać się zwierzęta animując
je swoim ruchem.

W piwnicach powstała

Pracownia Podwórka Ulicy  " Zgubiony horyzont "
 

 

 
Dzieci z podwórka uratowały 4 szczeniaki
zaklejone w kartonie
wystawione na śmierć na siarczysty mróz
 

                                           

 

 
Podwórka edukacyjne
  "Małe Ojczyzny Uczuć"
 


Koncepcja Uniwersytetu Ulicy pominięta przez władze miasta
otrzymała wyróżnienie na
Biennale Sztuki w Osaka  Japonia w 1993
r
W 1996r garant Fondation
de France
W 1999 i 200 r.otrzymała grant King Baudouin Foundation za autorski projekt „Dziecko
na progu Domu na progu Świata”
w ramach programu „Dzieci uli
cy” Fundacji dla Polski
W 1998r. wyróżnienie w konkursie ekologicznym „Henry Ford Conservation Award 98”
za projekt ekologiczny Sprzymierzeńcy natury w mieście aktywizujący dzieci do pracy
na rzecz porzuconych  
i wolnobytujących zwierząt
w mieście


. 
Pracownia  Zgubiony horyzont