Uniwersytet Wyobraźni
w programie "Równać szanse 2005"

 

Projekty i realizacje Nomadycznego Uniwersytetu Wyobraźni są propozycją równoważenia dostępu
do kultury w oparciu o Pracownie  Uniwersytetu Wyobraźni w Domu Obecności Twórczej
w popegerowskiej wiosce  Trzebaw 20km.
od Poznania,  oraz przez zaprzyjaźnione z nami placówki kulturalne.
Czy "Równać szanse" - to realizacja dążeń tych,
którzy czegoś nie posiadają do możliwości tych uprzywilejowanych , którzy to posiadają ?
- najczęściej dostępu, do nowych mediów informatycznych, rozrywki i  pieniędzy ?
Czy może coś co

dzięki odkryciu swojego nieujawnionego potencjału ,
jest w nas jedyne i niepowtarzalne
,
co nas wyróżnia i stwarza możliwości wyrastania ponad przeciętność
?
Podczas warsztatów z młodzieżą z gimnazjum, młodzieżą  z liceum , kiedy młodzi ludzie jeszcze nie wiedzą jak pokierują swoim życiem stawiamy pytanie:
Po co żyjesz ?  Czy masz coś do spełnienia?
Czy chcesz dorównać do umiejętności innych ? Obsługiwania komputera i innych sprawności technicznych ?

To co proponujemy - wychowanie przez sztukę  niczego nie wyrównuje, nie uśrednia - ma tyle samo do zaoferowania tym uprzywilejowanym
jak i tym nieuprzywilejowanym -

p o s z e r z a    ś w i a d o m o ś ć . . 
Prawdziwa kultura nie opiera się na inżynierach
i technikach lecz na twórcach i wychowawcach.
Może dlatego twórcy.artyści zajmują naczelne miejsce w oświeconej cywilizacji ? 

Omnibus Partner sfinansowany został przez
Lindenhof Foundation
 

 

 
 
 

SPHERES - podniebny balet, który zaprzecza grawitacji
Nocny spektakl
australijskiej grupy
Strange Fruit  

na festiwalu teatrów Malta

Przez 10 dni festiwalu młodzież i dzieci uczestniczyły w  spektaklach teatralnych, spotkaniach artystami

 

 


 

 
 

Projekt wspomagany jest  przez  minibusy dowożące dzieci 
z prowincji  na wydarzenia
kulturalne, a dzieci z miasta  na warsztaty weekendowe do Domu Obecności Twórczej
w Trzebawiu
 


 

                  
                                     grant   Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności                                 nomadyczni@gmail.com
                                     koordynowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży