Salon Odrzuconych
Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni NUW
WYCHOWANIE  przez  SZTUKĘ.

Artyści  odrzuceni  z Salonu Paryskiego zdominowanego przez reprezentantów akademickiego klasycyzmu
utworzyli na znak sprzeciwu w 1863 r.
Salon Odrzuconych
 na którym znalazły się nieakceptowane  przez ekspertów ich malarskie dzieła
W 1884r. powstał Salon Niezależnych
( bez jury , bez nagród ) 
W Salonie Niezależnych pojawiły się nowe żywe kierunki malarstwa, które powszechnie znamy jako Impresjonizm , Ekspresjonizm i dały początek awangardzie XX w.
Salon Paryski ulęgał atrofii odchodził w  zapomnienie.
Na stronie Salon Odrzuconych prezentujemy autorskie projekty, które  nie zostały dopuszczone do konkursu  przez  urzędników formalistów, za brak przecinka w budżecie, niewiedzę i własną interpretację urzędników oceniających artystyczny projekt ,
oraz decyzje ekspertów kapituły konkursu
.

 


." HERBERT w Ogrodzie"- Poszukiwanie  nowych kontekstów dla wierszy Herberta, aby  poezja mogła być aktualnie przeżywana  nie tylko czytana 
i odtwarzania jako pety z przeszłości  na akademiach, konferencjach.

Zaproponowaliśmy młodzieży z gimnazjum wiejskiego w Pecnej wyjście w piękno niepoznawalnego w poezje Herberta -zatrzymanie się nad tym co mijamy, a czego nie pomijał Herbert – tej wibracji życia którą przekazał w poezji.
 


Szkoda, że przez interpretacje strajku poczty bezduszną decyzją urzędnika – projekt został niedopuszczony do konkursu – a młodzież,
 która miała przygotować instalacje 
„Herbert w ogrodzie” i zamienić czas wakacji na realizacje projektu nie sięgnie już do poezji Herberta
.


Nasze odkrycie jest następujące, że polskim koordynatorom, którzy nieźle zarabiają na pośredniczeniu w dotacjach grantowych  zależy na tym, by jak najmniej się napracować  przez wydumane uchybienia formalne takie jak  „ niewłaściwy kolor  długopisu”   wyeliminować maksymalną liczbę  projektów i szybko i łatwo rozdysponować pieniądze grantowe, linni  hołdują  filozofii inż. Mamonia z filmu Rejs  „lubię tylko te melodie, które dobrze znam

Natomiast nie zależy im na tym,
co najlepszego za powierzone im  pieniądze dla rozwoju dzieci i młodzieży i Polski wspólnie można zrobić
.

 

W  "Salonie  Odrzuconych " prezentujemy te odrzucone projekty, które dzięki determinacji autorów i partnera  Marcela Messinga znanego w świecie pisarza antropologa kultury, udało się zrealizować. Tam gdzie błąd formalny nie staje się  kluczem do odrzucenia projektu, z reguły nie podaje się informacji jakie decyzje wpłynęły na odrzucenie projektu, sami będziemy starali się dociec dlaczego odpadliśmy.



Projekt NUW " Emigracja czy Patriotyzm" 
odrzucony 4 x ze względu na regulaminowe  błędy formalne  programu "Patriotyzm jutra " MKiDN koordynowany przez Narodowe Centrum Kultury
Koordynatorzy nie podają pełnego regulaminu w Internecie. a potem dokonują skreśleń według  nieznanych nam kryteriów formalnych.

 
 




Herbert w Ogrodzie
Wychowanie przez  Sztukę
Projekt  NUW
Herbert w Ogrodzie
nie został dopuszczony
do konkursu MKiDN przez koordynatora Bibliotekę Narodową - za błąd formalny .
Nie wzięto  pod uwagę
strajku  poczty i o jeden dzień przesuniętej daty stempla

Pilnie poszukujemy partnerów
do zrealizowania  projektu.


 


Wychowanie przez  Sztukę
"Nawigatorzy Jutra"
projekt NUW odrzucony w konkursie  "Seniorzy w akcji" koordynowany przez
Stowarzyszenie  Inicjatyw Twórczych ę



     Festiwal Malta 2008


 

 

Wychowanie przez  Sztukę
"Kiedy puka NOWE Otwieraj"
projekt NUW odrzucony w konkursie
 "Równać Szanse" 2008" koordynowany przez
Polska Fundację Dzieci
 i Młodzieży 

Nomadzi wędrowcy bez granic,
żyją z tego czego inni nie zdążyli zadeptać

nomadyczni@gmail.com