Nomadyczny
    
Uniwersytet Wyobraźni
     Ulic i Ogrodów
         PROJEKTY  i  GRANTY
    Uniwersytet Wyobraźni
   
Podwórka edukacyjne .. 1993
   
Zaprośmy się do stołu . .1996
   
Sprzymierzeńcy natury  1998
   
Dziecko na progu domu 2000
   
Inny nie znaczy obcy.....2002
   
Bank Umiejętności .......2003
   
Wyrównywanie szans....2005
 
   Rewitalizacja miejsc 2003/18   
   
Niebo na gumce
   
Wychowanie przez sztukę
   
Podróż i Oczywistość
   
Ominibus Partner 2005/18
   
KIM chata bogata
   
Pamiętajcie o ogrodach
   
Nawigatorzy jutra
   
Salon Odrzuconych 2008/9
    Teraźniejszość  Przyszłości
    Art for social change 2013/18

     nomadyczni@gmail.com